Vidoucí 2024: propozice

Říj 30, 2023 | Propozice, Soutěž

Vidoucí propozice 2024

Časopis Pevnost, SFK Palantír a SFK Islington společně vyhlašují 21. ročník literární soutěže Vidoucí! A zde najdete jeho propozice.

 

Stručné pokyny

  1. Vyplňte formulář pro každou povídku zvlášť do 6. 12. 2023 23:59:59
  2. Pokud si nejste něčím jistí, napište na email soutez@vidouci.cz

Pro vyšší šanci na úspěch čtěte dál. 🙂

Vidoucí je online povídková soutěž pro začátečníky v žánru fantastiky. Letos nově přijímáme příspěvky formou elektronického formuláře a hlasování probíhá na webových stránkách. Povídky hodnotí odborná porota tvořená tzv. Nezdolnými porotci a přizvanými externisty.

Propozice

Podmínky přijetí povídky do soutěže

  • Povídky musí být původním autorským dílem soutěžícího.
  • Nesmí být prozatím nikde publikovány, ani zaslány do jiné dosud neuzavřené soutěže po celou dobu trvání aktuálně probíhajícího ročníku soutěže.
  • Musí být v češtině nebo slovenštině.
  • Povolený rozsah povídky je 1800 až 54000 znaků (včetně mezer, titulek se jménem povídky se nepočítá).
  • Povídka musí jednoznačně jevit prvky fantastiky.
  • Přijímáme maximálně tři povídky od jednoho autora.
  • Povídky musí být anonymní, veřejné přihlášení k autorství bude bráno jako porušení pravidel.

Způsob přijímání příspěvků do soutěže

Příspěvky letos přijímáme pouze pomocí webového formuláře. Odkaz najdete v hlavičce tohoto webu.
screenshot tlačítka

Pokud si nejste něčím jistí, napište na emailovou adresu soutez@vidouci.cz

Příspěvky přijímáme do půlnoci 6. 12. 2023 (23:59:59).

Důrazná doporučení k zasílání povídek

Autory, kterým již vyšla kniha, nepovažujeme za začínající a doporučujeme jim zúčastnit se jiné soutěže určené zkušeným psavcům, avšak nehodláme nikomu účast zakazovat ani nikoho lustrovat.

Nepoužívejte neobvyklé fonty a formátování textu, formulář nic z toho neumí, přijímá pouze čistý text.

Nenechávejte zasílání příspěvků na poslední chvíli. Rozhoduje čas, kdy odešlete formulář.

Každá povídka, která nesplňuje pravidla, bude ihned po zjištění porušení pravidel vyřazena ze soutěže.

Za porušení pravidla anonymity lze rovněž považovat zaslání příspěvku, který lze jednoznačně spojit se jménem autora (například skrze použitý svět či postavy) – toto neplatí pro fanfikce, kde je autorem světa někdo jiný.

Vyhlášení vítězů

Konečné výsledky budou zveřejněny na slavnostní ceremonii na PevnostConu 2024 v Praze (pro podrobnosti o datu a čase vyhlášení sledujte novinky na webu a Facebooku). V případě nepříznivých okolností si vyhrazujeme možnost změnit místo ceremonie.

Pro další informace sledujte stránky www.vidouci.cz a Facebook Vidoucích.

Pod čarou

Organizátoři si vyhrazují možnost změnit podmínky soutěže, jméno soutěže nebo při nedostatku příspěvků zrušit celou soutěž.

Organizátoři soutěže si taktéž vyhrazují právo kdykoli v průběhu soutěže z ní a jejího hodnocení vyřadit práce prokazatelně nepůvodní, přepisy a odvozeniny prací již zveřejněných, ať už tiskem, ve filmové podobě či jakýmkoli jiným způsobem; to se netýká původních dosud nepublikovaných prací, využívajících známých umělých reálií a postav z tzv. sdílených vesmírů a parodií. Dále si vyhrazují právo vyřadit práce zveřejněné před vyhlášením výsledků Vidoucích a bez souhlasu administrátora (i pod pseudonymem nebo anonymně) nebo zbavené anonymity (dáním do souvislosti se jménem autora, s jeho dříve zveřejněným dílem, jednoznačnou charakterizací postav či světa apod.).

Osobní údaje slouží ku potřebě pořádání soutěže, pro lepší komunikaci se soutěžícími a statistickým účelům a nebudou poskytnuty třetí straně bez svolení autora.

Autor zasláním svého díla do soutěže souhlasí s případnou publikací povídky na webových stránkách vidouci.cz a s možným uveřejněním v časopise Pevnost (za standardní honorářové sazby) či ve sborníku.

Autor se nesmí zúčastnit soutěže jako porotce.